ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Microsoft office Mix เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ CMU Online KC-Moodle" 

http://life.itsc.cmu.ac.th/cmuonline2017 ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย Microsoft office Mix เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ CMU Online KC-Moodle"  ในวันพุธที่ 11 พ.ย. 2560  เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2017-10-04 16:06:34
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1345 ครั้ง