ขอให้ลูกจ้างประจำกรอก TOR

บนระบบ CMU - MIS (ภาระงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560)

กรอกได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2017-10-04 11:35:12
เผยแพร่โดย : ดวงหทัย ปริตา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 716 ครั้ง