ข่าวแสดงความยินดีทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่จัดกิจกรรม จำนวนที่เปิดอ่าน
1 อแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 28 พ.ค. 2567 1
2 ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 14 พ.ค. 2567 1
3 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล 28 เม.ย. 2567 38
4 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์การเรียนรู้ (Badge) 19 เม.ย. 2567 74
5 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 เม.ย. 2567 58
6 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. Linh Vu Nguyen ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 เม.ย. 2567 62
7 ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัล  5 ม.ค. 2567 177
8 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. Hien Van Doan รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2566 5 ม.ค. 2567 185
9 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เอกชัย ใยพิมล 3 ม.ค. 2567 140
10 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 7 ธ.ค. 2566 193
11 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 7 ธ.ค. 2566 192
12 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 "ศาสตร์พืชสวน : นวัตกรรมแห่งอนาคต" 21 พ.ย. 2566 370
13 รางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2566 20 พ.ย. 2566 290
14 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจรย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย 17 พ.ย. 2566 487
15 รางวัลเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขา บริการสังคม 30 ต.ค. 2566 438
16 รางวัล Distinguished Educator THE CHANGE MAKER อาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2023 10 ต.ค. 2566 342
17 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปณิดา กาจีนะ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 27 ก.ย. 2566 445
18 ขอแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ New Southbound Policy Elite Study Program ณ National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan R.O.C. 20 ก.ย. 2566 614
19 ทุนการศึกษาจากโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme 18 ก.ย. 2566 436
20 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 13 ก.ย. 2566 292
21 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 13 ก.ย. 2566 282
22 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ก.ย. 2566 290
23 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 ก.ย. 2566 428
24 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 ก.ย. 2566 407
25 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 ก.ย. 2566 283
26 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 31 ส.ค. 2566 347
27 ทุน Student Mobility Grant จากหน่วยงาน Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) 22 ส.ค. 2566 267
28 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี 21 ส.ค. 2566 456
29 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566 17 ก.ค. 2566 328
30 ทุนนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 14 ก.ค. 2566 417
31 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สถาบันนวัตกรรมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566 14 มิ.ย. 2566 322
32 ทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 12 มิ.ย. 2566 199
33 รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2566 3 มิ.ย. 2566 561
34 ทุนสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ประจำปี 2566 22 พ.ค. 2566 194
35 ทุนสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประจำปี 2566 18 พ.ค. 2566 216
36 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566 10 พ.ค. 2566 194
37 ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปี 2566 1 พ.ค. 2566 207
38 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก บริษัท Nutri-San Limited ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 216
39 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2566 27 เม.ย. 2566 198
40 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 17 ส.ค. 2565 1338
41 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี 27 ก.ค. 2565 1403
42 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นรักษาการแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2565 1074
43 พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ภายในงาน CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022 22 ก.ค. 2565 588
44 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ 8 มิ.ย. 2565 1010
45 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล 28 เม.ย. 2565 1224
46 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ 28 เม.ย. 2565 1140
47 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 9 ก.พ. 2565 1152
48 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan 23 ธ.ค. 2564 788
49 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 21 ธ.ค. 2564 1157
50 ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสดงดาว แบนซิเกอร์ บุคคลากรประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2 ธ.ค. 2564 599
51 คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี 16 พ.ย. 2563 1184
52 รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 10 พ.ย. 2563 961
53 คณาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 10 พ.ย. 2563 988
54 ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ คุณสมชัย สมัยสุต ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 27 ต.ค. 2563 1447
55 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมหม่อนไหม 24 ก.ย. 2563 2172
56 รางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 21 ธ.ค. 2562 2842
57 ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 29 พ.ย. 2562 1967
58 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และรองประธานบริหารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 พ.ย. 2562 2485
59 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก ที่่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 25 พ.ย. 2562 2537
60 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2562 สาขารับใช้สังคม 31 ก.ค. 2562 2641
61 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร ด้านกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 7 ม.ค. 2562 3163
62 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ส.ค. 2561 3120
63 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.Hein Van Doan อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 22 ส.ค. 2561 2302
64 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 9 ก.ค. 2561 2574
65 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. สัญชัย จตุรสิทธา) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 พ.ค. 2561 3079
66 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 23 เม.ย. 2561 2590
67 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สรณะ สมโน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30 มี.ค. 2561 3336
68 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ก.พ. 2561 3227
69 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืช 17 ต.ค. 2560 2850
70 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนา เต็มพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบความดี) 12 ก.ย. 2560 2494
71 ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2559 9 ส.ค. 2560 1768
72 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 20 ก.ค. 2560 1685
73 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 13 ก.ค. 2560 1577
74 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 36 19 มิ.ย. 2560 1338
75 แนะนำบุคลากรใหม่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560 1461
76 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 16 พ.ค. 2560 1839
77 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2559 3 เม.ย. 2560 1454
78 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 มี.ค. 2560 1316
79 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 มี.ค. 2560 1370
80 ขอแสดงความยินดี อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น ผู้ได้รับรางวัล ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประจำปี 2559 17 ก.พ. 2560 1399