พิธีนำนักศึกษาสักการะพระธาตุดอยสุเทพ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยลัยเชียงใหม่ 

06.00 - 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย หรือพิธีนำนักศึกษาสักการะพระธาตุดอยสุเทพ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566


เอกสารประกอบ :

Photo : 53 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 50 ครั้ง