คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

09.30 - 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และอาจารย์ ดร. ปณิตา ประถมยา อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Mr. MA Huali Huazhong ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาจาก Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในวาระการเข้าเยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมหารือแนวทางการร่วมมือระหว่างคณะด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ ห้องประชุมพงศ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พร้อมจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาต่อพร้อมแนะนำการขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
เอกสารประกอบ :

Photo : 66 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 29 ครั้ง