คณะเกษตรศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปศุสัตว์และการประมง ประเทศแทนซาเนีย

10.30 - 12.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Abdallah Hamis Ulega, Minister of Livestock and Fisheries, Tanzania พร้อมคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.สพ.ญ.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต โดยได้หารือความร่วมมือด้าน Smart Farm การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร พร้อมนำชมหน่วยงานในสถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบ biofloc เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 2 พ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 82 ครั้ง