คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับ Sichuan Global Travel International Travel Services Co.,Ltd.

13.30 - 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับ Sichuan Global Travel International Travel Services Co.,Ltd.

คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ Ms. BEI QUN HUN รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท Sichuan Global Travel International Travel Services Co.,Ltd. ในวาระการเข้าเยี่ยมผู้บริหารพร้อมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในด้านการเกษตรร่วมกับบุคลากรจากศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร และศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีแผนในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมระยะสั้นระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในเมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 31 ต.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 223 ครั้ง