คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG)

08.30 - 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. มนตรี แสนวังสี หัวหน้าศูนย์ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (Agriculture and Forestry Climate Change Research Center; AFCC) พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรจากศูนย์ AFCC ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก  Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) นำโดย Prof. Dr. Jie Zhou, Director of Kunming Branch Chinese Academy of Sciences ในโอกาสเยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์และเยี่ยมชมดูงานด้านพื้นที่ศึกษาและทดลองร่วมกันภายใต้ความร่วมมือระหว่าง XTBG และมหาวิทยาลัย โดยได้เข้าชมสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน แปลงพืชผักปลอดสารพิษ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2566


เอกสารประกอบ :

Photo : 28 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 85 ครั้ง