พิธีปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” Healthy AGGIE Life Season 3

08.30 - 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” สำหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (Healthy AGGIE Life Season 3) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 22 กันยายน 2566  


เอกสารประกอบ :

Photo : 73 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กีฬาและนันทนาการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 77 ครั้ง