พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2566

09.30 - 10.30 น. ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2566 และพิธีทำบุญครบรอบ 114 ปีชาติกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวง ตุ้ย ชุมสาย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้ล่วงลับ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 192 ครั้ง