รับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 ตัน จากห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์เพิ่มพูนการเกษตร

09.30 - 10.30 น. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ให้ต้อนรับ นางสาวศิริรัตน์ ศรีทรงเมือง กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์เพิ่มพูนการเกษตร และรับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 ตัน จากห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมทรัพย์เพิ่มพูนการเกษตร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 225 ครั้ง