โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างบอนไซ ศิลปะจากต้นไม้ที่มีชีวิต”

09.00 - 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างบอนไซ ศิลปะจากต้นไม้ที่มีชีวิต” แก่นักศึกษาเก่า มช. จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด เเละได้รับเกียรติจากชมรมคนรักบอนไซเชียงใหม่-ลำพูน ดาบตำรวจสมาน มณีจักร ประธานชมรมฯ อาจารย์ปกรณ์ ไทยานันท์ ที่ปรึกษาชมรมฯ อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา เลขาชมรมฯ และนายนิรัช ก้อนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 9 ก.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 141 ครั้ง