ร่วมหารืองานวิจัยกับบริษัท VSC hemp&cannabis และทีมวิจัยจาก STeP

10.30 - 11.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมหารืองานวิจัยกับบริษัท VSC hemp&cannabis และทีมวิจัยจาก STeP

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนศักดิ์ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมวิจัยจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารืองานวิจัยร่วมกับ บริษัท VSC hemp&cannabis นำโดย คุณมนตรี ฉายทองคำ ประธานกรรมการบริหารและคณะทำงานจากบริษัท วีเอสซี เฮมพ์ เพื่อหารือแนวทางโครงการวิจัยร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 9 ก.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 174 ครั้ง