ต้อนรับคณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

13.30 - 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ หน่วยวิจัย และฟาร์มเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แลกเปลี่ยนการดำเนินงานงานวิจัย บริการวิชาการทางด้านสัตว์น้ำ และเยี่ยมชมฟาร์มทดลอง/ฟาร์มวิจัยทางด้านสัตว์น้ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาในฟาร์มทดลองภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 44 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 38 ครั้ง