ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

10.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 30 ส.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 151 ครั้ง