คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Kindai University, Japan

09.30 - 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yutaka Matsuno Assoc. Prof. Dr. Masaomi Kimura Prof. Dr. Nobumasa Hatcho และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 9 คน จาก Kindai University, Japan ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น "Kindai Short Study Program 2023" โดยจัดให้มีการเรียนรู้ด้านการเกษตร การเยี่ยมชมหน่วยงานในคณะ ร่วมกับวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะฯ ในอนาคต


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 7 ส.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 533 ครั้ง