อาจารย์คณะเกษตร รับรางวัล "นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ" ประจำปี 2559

07.00 - 07.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัล "นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ" ประจำปี 2559 ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15  โดยรับมอบจาก ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดโดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  

อ้างอิงจาก https://prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=1011


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 4092 ครั้ง