นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

07.00 - 07.00 น.

คณะเกษตรศาสตร์ นำโดยท่าน ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ ในการนี้ อ.ดร. Hien Van Doan อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ได้นำเสนอผลงานวิชาการให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 30 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม บุญญวาส  ลำเพาพงษ์  


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 3009 ครั้ง