ต้อนรับคณะวิจัยด้านแมลงศัตรูชุมชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

07.00 - 07.00 น.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะวิจัยแมลงศัตรูชุมชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 120 ท่าน  ในโอกาสเดินทางมาสัมมนาพิเศษ เรื่อง Student trip for status of urban pest research in Chiang Mai Thailand โดยมี ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และหัวข้อเรื่อง The local company in Chiang Mai โดยมี คุณสุทิน ใหม่รัตนกุล จากบริษัท Unipest Company limited เป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2243 ครั้ง