คณะเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “การจัดการ การบริหารงบประมาณ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง”

08.30 - 12.00 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายพิเศษโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง “การจัดการ การบริหารงบประมาณ โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงานได้เข้าร่วมรับฟัง โดยมี ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับเกียรติจาก สำนักงานการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ :

Photo : 48 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 15 มิ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 768 ครั้ง