โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพบปะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566

09.00 - 12.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพบปะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566   เวลา 13:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม  อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 46 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 2 มิ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 122 ครั้ง