ต้อนรับ Associate Professor Dr.Nurul Huda จาก Faculty of Sustainable Agriculture, Universiti Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย

09.00 - 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr.Nurul Huda จาก Faculty of Sustainable Agriculture, Universiti Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสหารือความร่วมมือและกิจกรรมภายใต้บันทึกเจตจำนงทางวิชาการ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การร่วมวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา 


เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 1 มิ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 123 ครั้ง