ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท เนปอน ประเทศไทย จำกัด

14.00 - 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ 3 ท่าน ได้แก่ 1) Yusuke Watarai Managing Director 2) Sawako Yamasaki Cultivation planning group Manufacturing Department 3) คุณรวินท์ มงคลเลิศพาณิช เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิต จากบริษัท เนปอน ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรคและระบบการผลิตต้นไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายในโรงเรือน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 25 พ.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 430 ครั้ง