ต้อนรับ Prof. Dr. Der-Ming Yeh, Chair, Department of Horticulture and Landscape Architecture, National Taiwan University

09.00 - 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ ให้กาารต้อนรับ Prof. Dr. Der-Ming Yeh, Chair, Department of Horticulture and Landscape Architecture, National Taiwan University เนื่องการเยี่ยมเยือนคณะเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการ 1Faculty1MoU ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดยได้หารือความร่วมมือด้านความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น และจะได้เข้าเยี่ยมชม หารือความร่วมมือกับหลายหน่วยงานของภาควิชาพืชศาสตร์และปฏพีศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยร่วมกันในหลายสาขา




เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 1 พ.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 156 ครั้ง