นำเสนอผลการฝึกงาน โครงการเกษตรแบบครบวงจร

06.00 - 06.00 น. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มช.

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. กระบวนวิชา 400290 จัดการนำเสนอผลการฝึกงาน "โครงการเกษตรแบบครบวงจร" สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานในช่วง ปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 /2565 โดย ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิด และคณะกรรมการฝึกงานให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร


เอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 421 ครั้ง