ต้อนรับ Dr.Ko-Hua,Tso ซึ่งเป็น Senior Research Fellow จากบริษัท Dr. Bata Ltd. ประเทศฮังการี

09.00 - 09.30 น. ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Ko-Hua,Tso ซึ่งเป็น Senior Research Fellow จากบริษัท Dr. Bata Ltd. ประเทศฮังการี สาขาไต้หวัน ในโอกาสมาบรรยายเรื่อง Mycotoxicosis and its Detoxification in Poultry ให้กับนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และหารือความร่วมมือร่วมกันในการสนับสนุนงานวิจัย และเทคโนโลยีสำหรับใช้ในด้านปศุสัตว์ร่วมกัน ในวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 109 ครั้ง