แสดงความยินดีผลงานวิจัยดีเด่น

09.00 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.พ. 2566
  เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 116 ครั้ง