ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. NGUTEN TRONG NGU Vice Dean College of Agri Can Tha University (Fac. of Agri. Sci.)

09.00 - 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. NGUYEN TRONG NGU Vice Dean College of Agriculture, Can Tho University (Faculty of Animal Sciences.) จากประเทศเวีนดนาม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น.


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 3 ก.พ. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 455 ครั้ง