สยามคูโบต้า มอบของสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566

13.30 - 14.00 น. สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 และหารือความร่วมมือโครงการต่างๆ ร่วมกัน ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 1 ก.พ. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 699 ครั้ง