วันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

09.00 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ รับฟังประเด็นปัญหาและหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร

ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 26 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 349 ครั้ง