บรรยากาศงานแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2565

09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสคร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพบบรรยากาศงานแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2565 ในพิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 คุณติณณ์สัณห์ เทพเกษตรกุล (เกษตรมช. รุ่นที่ 14) สาขาบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (เกษตรมช. รุ่นที่ 15) สาขาบริการสังคม คุณปราโมทย์ ยาใจ (เกษตรมช. รุ่นที่ 19) สาขาบริหารราชการพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร (เหรียญทองและเหรียญเงิน) ประจำปีการศึกษา 2564-2565 พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 12.30-14.30 น. ณ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสคร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะ


เอกสารประกอบ :

Photo : 99 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 438 ครั้ง