แสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร.ฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

11.00 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร.ฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566


เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 371 ครั้ง