การฝึกซ้อมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

09.00 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรยากาศการฝึกซ้อมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร และบริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 39 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 79 ครั้ง