เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU”

09.00 - 14.30 น. Tunghai University

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ. ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ อ. ดร.ปณิดา กาจีนะ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และนางสาวภูษิตา จันทิมา สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการแบบมุ่งเป้าภายใต้โครงการ One Faculty One MoU ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับนานาชาติให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

โดยในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น. เข้าพบ Distinguished Prof. Fuh-Jyh Jan, Vice president/ Dean, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University พร้อมคณะ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน

จากนั้นเข้าพบ Distinguished Professor Jyh-Horng Wu, Chair, Department of Forestry และคณะ ในการเริ่มความร่วมมือด้านป่าไม้และการเกษตรบนพื้นที่สูง

และเข้าพบ Prof. Dr. Pin-Chi Tang, Chair, Department of Animal Science และคณะ เพื่อติดตามความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการ Double degree และเยี่ยมนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

จากนั้น เวลา 14:00 น. ได้เข้าพบ Prof. Dr. Yieng-How Chen, Chair, Department of Animal Science and Biotechnology, Tunghai University พร้อมคณะ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ การจัดทำMOU ร่วมกัน และเข้าเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ของภาควิชา ณ เมืองไทจง ไต้หวัน


เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 322 ครั้ง