เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU”

09.00 - 16.00 น. NCNU เมืองไทจง (ไต้หวัน)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU”

วันที่ 10 มกราคม 2566 ได้เข้าพบและหารือความร่วมมือกับ National Chi Nan University (NCNU) ดังนี้

เวลา 10:00 น. เข้าพบ Dr. Chong-Chuo Aaron Chang, Dean of International and Cross-Straits Affairs และ Prof. Dr. Ku-Fan Chen, Chair of the Department of Civil Engineering เพื่อหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น และการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยเฉพาะด้าน Carbon neutral และส่งเสริมการตลาดของชุมชน

เวลา 11:00 น. เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนากาแฟบนพื้นที่สูง ความร่วมมือทางด้านงานบริการวิชาการและรับใช้สังคม ร่วมกับทีม USR ของ NCNU นำโดย Prof. Dr. You-De Dai, Chair of the Department of Tourism, Leisure and Hospitality Management จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกกาแฟของ NCNU เมืองไทจง (ไต้หวัน)


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 17 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 51 ครั้ง