รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ธกส ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน

09.00 - 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น. นายยงยุทธ อินทชาติ (ผช.ฝนบ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธกส ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน มอบของสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 17 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 430 ครั้ง