รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

09.00 - 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 9 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 9 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 52 ครั้ง