ต้อนรับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

09.00 - 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 คุณสุรชัย ศิริจรรยา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 5 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 94 ครั้ง