ต้อนรับบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

08.30 - 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08:30 น. บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบ ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รศ. ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต พร้อมนี้ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 5 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 70 ครั้ง