ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมส่วนงานวิชาการคณะเกษตรศาสตร์

13.00 - 14.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสพบปะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาค เลขานุการคณะ หัวหน้างาน ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เมื่อที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 44 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 87 ครั้ง