คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์เข้าพบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

09.00 - 15.30 น. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เข้าพบคุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน, คุณพัชร พัชรเวทิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการค้าในประเทศ ภูมิภาค 1 และ คุณครรชิต พวงจิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกลยุทธ์ธุรกิจและการจัดการข้อมูล เพื่อเรียนเชิญ คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ เป็น Distinguished Speaker ในหัวข้อ Frontier Agriculture & Future Food & Feed ในงาน Gala Dinner ที่จะจัดขึ้นภายใต้งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 และแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 รวมทั้งหารือความร่วมมือ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 27 ต.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 655 ครั้ง