ประชุมคณะกรรมการ​คณะ  ครั้งที่ 12/2565

09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตราสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ​คณะฯ  ครั้งที่ 12/2565  ในวันที่ 25 ตุลาคม​ 2565  ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 25 ต.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 129 ครั้ง