พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

06.00 - 06.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ให้กับผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องในเกียรติ คุณงามความดี ที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการทำงานให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคุณทองสุข วงศ์วรรณไพศาล อุปนายกสมาคมฯ ตัวแทนนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีพนิดา หินแก้ว นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และตัวแทนนักศึกษามอบพวงมาลัยแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 23 กันายน 2565 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์


เอกสารประกอบ :

Photo : 148 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 226 ครั้ง