การแถลงผลงานของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร”

09.00 - 11.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์เชียงใหม่

การแถลงผลงานของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมการแถลงผลงานของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดำเนินการจนสำเร็จอันก่อให้เกิดแนวคิดนำไปต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์เชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 593 ครั้ง