การประชุมหารือความร่วมมือศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (AFCC)

10.30 - 12.00 น. ห้องประชุมมนู ติยวลีย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สมชัย สมัยสุต รองประธานกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (AFCC) และคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และหารือความร่วมมือกับ บริษัทZero co2 เพื่อร่วมมือในการ ปลูกป่าสัก และ ซื้อเครื่องมือในการตรวจวัด Carbon  ในต้นไม้ ให้กับคณะเกษตรระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ กับคุณจีราวุฒิ นริพทะพันธุ์ ประธานบริษัท พี.พี.เอส. ฮาร์เนส ซัพพลาย จำกัด และ คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ ห้องประชุมมนู ติยวลีย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 475 ครั้ง