อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย"

08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                งานบริหารงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช ได้ดำเนินการฝึกอบรม เรื่อง "การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย"  โดยมี ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และวิทยากรโดย ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา และ อ.ดร.ทศพร คิวประสพศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที 12- 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 634 ครั้ง