ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Joint Graduate Seminar on Animal and Agriculture Sciences

09.00 - 11.00 น. มหาวิทยาลัยเม่โจ้

ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Joint Graduate Seminar on Animal and Agriculture Sciences

วันที่ 9 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Joint Graduate Seminar on Animal and Agriculture Sciences จัดโดย Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยในการจัดประชุมดังกล่าวมี Dr. Nguyen Vu Lihn อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ร่วมเป็น Moderator ในการนำเสนอ session I และมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาคสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ภายใต้หัวข้อ “Exploring Links Among Livestock, Agriculture and Tourism in Sustainable Development”
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 346 ครั้ง