คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

08.30 - 10.30 น. มหาวิทยาลัยเเม่โจ้

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย โดย Prof. Dr. Budi Gantoro, Dean of Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดี ร่วมในพิธีลงนาม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565


เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 39 ครั้ง