ต้อนรับผู้บริหารจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

17.00 - 18.00 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับผู้บริหารจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Budi Gantoro, Dean of Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 54 ครั้ง