ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

14.00 - 15.00 น. ห้องรับรองสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ผู้บริหารบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ คุณธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณดิฐวัฒน์ อิสสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในการหารือความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 69 ครั้ง